!!> Reading ➼ Deli Filozof ➵ Author Hüseyin Rahmi Gürpınar – Pv1.info

!!> Reading ➼ Deli Filozof ➵ Author Hüseyin Rahmi Gürpınar – Pv1.info D nsel olarak son derece karamsar ama kurgusal ve edebi a dan rengarenk bir kitap S ylenmedik hi bir ey b rakm yor ve hi tela a d meden, okuyucuyu da s kmadan anlataca n anlat yor H seyin Rahmi ile ayn zamanda ya amam oldu uma z l yorum Acaba g n m z n H seyin Rahmi si kim, umar m vakit varken kitaplar yla kar la r m u z rva T rk dizilerini yazanlar H seyin Rahmi nin eyre i kadar yazsalar yemin ederim o dizileri izlerim. Bat L La Ma Meselesinin G Nl K Hayata Etkilerine Romanlar Nda S K S K De Inen H Seyin Rahmi G Rp Nar, Deli Filozofta, Akl Selim Sahibi Bir Bilgenin Gerek Sokakta Gerekse Kendi Ailesi Nezdinde D Ncelerini Savunurken Kar La T Zorluklara De IniyorRoman, Vakit Gazetesinde Tefrika Edilmeden Nce, Refik Ahmet Sevengil E Yazd Eyl L Tarihli Mektubunda Usta Yazar, Bu Yeni Eserinden U S Zlerle Bahsediyor Imdi Deli Filozof Nam Nda Bir Roman Yaz Yorum Filozof, Her Eye Kar Muhaliftir, Her Yerde Do Ruyu S Yler, Ya Kovulur, Ya Dayak Yer Fakat Fikirleri Eksantriktir, Romanda Pek K Sahifeler Vard R Ah, Insanlar N G Zlerini Karartan H Rs Ve Tamah Deli Filozof Tam Zaman Nda Yaz Lan Bir Eserdir Ona Hemen Hepsini S Yletece Im

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *