[ Ebook ] ➨ Fitne: Gizli Tarih Author Yalçın Küçük – Pv1.info

[ Ebook ] ➨ Fitne: Gizli Tarih Author Yalçın Küçük – Pv1.info Yal N K K, Gizli Tarih Dizisinin Nc Kitab Fitne, Slamizasyonun Tarihsel, S N Fsal Ve Siyasal Temellerini Irdelemekle Ba L Yor De Srailde Likud H K Metinin Kurulmas N , De Ayd Nlanma D Man II Jean Paul N Papa Se Ilmesini, Da Randa Ger Ekle En Humeyni Devrimini Ve De T Rkiyede Slam N Alt N A N Ba Latan Eyl L Diktatoryas N D Nyan N Eriata D Nmesi Olarak Yorumlayan K K, Dinselli In Geri D N N N Bize Zg Bir Vaka Olmad N Evrensel Bir Niteli E Sahip Oldu Unu Kan Tl Yor T Rkiye Ve Srail Bir Bu Uk Devlettir Diyen K K, T Rkiyenin Gizli Tarihini Yazarken, Zorunlu Bir Ekilde, Srailin Gizli Tarihini De Kaleme Al Yor Buna G Re, Haritas Olmayan Bir Devlet Olarak Srail M S Rdan Van N Kuzeyine Kadar Geni Bir Co Rafyada Hegemonya Iddias Ta Maktad R Ve N Ne Kan B T N Engelleri Konspiratif Y Ntemlerle D Zlemektedir Fitnede Srailin Kurucu Ba Bakan Ben Gurionun Kennedy Suikast Ndan May S Devrimine Kadar Uzanan Fesatlar N Okuyacaks N ZFitnede Bug N Srailde Koalisyon H K Metinin Ba Nda Olan Likud Partisinin, Lu Ve Ol Y Llarda Araplara Ve Ngiliz Mandas Na Kar Silahl Eylemler D Zenleyen Ezel Ter R Rg T N N Devam Oldu U Yaz L Yor Yaln Zca Ezelin Ter R Eylemlerini De Il Ter Rist Srail Ba Bakanlar N N Hangi Suikastlarda Parma N N Oldu Unu Da Okuyacaks N ZOrtado Uda Yeni Bir Osmanl Mparatorlu U Pe Inde Olan Srail, Lkesini B Y Tmek Isteyen Hi Bir Siyaset Iye Tahamm L G Stermemektedir Fitne, Amerikan N Himayesinde Suriyeyi Almak Isteyen Adnan Menderes Ve Fatin R T Zorlunun Idam N Musulu Almak Isteyen Turgut Zal N Pek Zamanl L M N Amerikaya G Vensem Musulu Al R M Diyen B Lent Ecevitin Mr N N Son Y Llar Nda Duydu U L M Korkusunu, Tamamen, Sraile Ba Lamaktad R Ortado U Zerinde St Hegemonya Tesis Etmek Isteyen Srail, Gizli Tarihin Terminolojisiyle, Hi Bir Maksimalist Politikac Ya Ya Am Hakk Tan Mamaktad RT Rkiyedeki Askeri M Dahalelerin Tamam Nda, Srail Etkisi Oldu Unu Iddia Eden Yal N K K May S Devriminden Bir Y L Nce Gizlice Kud Se U An Komutanlar N Isimlerini Tek Tek A Kl Yor Ubat De, Genelkurmay Ba Kan Smail Hakk Karaday N N Srailden T Rkiyeye D Nd Ne I Aret Eden K K, Meselenin Refah Partisinden AKP Karmak Oldu Unu Ileri S R Yor Srail T Rkiyede Srailde Oldu Undan Daha G L D R Tezini Ileri S Ren K K, Abdullah G L N Sabetayizm K Keni Hakk Ndaki Tart Malara Son Noktay Koyuyor Anayasaya G Re Halk Taraf Ndan Se Ilmesi Gereken Cumhurba Kan N N Meclis Taraf Ndan Se Ilemeyece Ini Ortaya Koyan Fitne Jak Kamhi Hsan Do Ramac N Khet Hotar T R Nden Brani As Ll Lar N Abdullah G L N Cumhurba Kanl Komplosundaki Rollerine K Tutuyor


10 thoughts on “Fitne: Gizli Tarih

  1. Kerem Kerem says:

    Yalcin Kucuk un tarihi olaylari cok ilginc bir sekilde birbirine baglayarak yazdigi, kesinlikle okumaya deger bir kitap, tavsiye ederim kesinlikle tabii ki kafayi kuma gomdum banane ne olursa olsun diyorsaniz ayri Turkiye olsun bolgemiz olsun kesinlikle degisik bir perspektif kazandiracak, size bol bol ya hic boyle dusunmemistim dedirtecek bir kitap.


  2. Önder Güzel Önder Güzel says:

    Kitap ortalar na kadar ok tekrarlardan t r biraz s k c sonras daha ak c.


  3. TC Cedimoğlu TC Cedimoğlu says:

    This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here thanks


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *